GENEALOGIE VAN DUGTEREN

 

 

         Generatie I

 

I.1        Dirck Roelofse van DUGTEREN,

             loopmaker, smid, Amsterdam, geb. kort voor 1665 Duchteren? Overl. november 1726 Amsterdam, begr. 3 november 1726 ald.

Tr. (1) 10 december 1690 Utrecht, Domkerk Annetje TOLLENAARS, geb. ca. 1665, begr.

1 november 1693 Amsterdam, dr. van Ytje Frederix en wed. van Jan Elsenerus.

Otr. (2) 29 mei 1694 Amsterdam, tr. 28 juni 1694 ald., Nieuwe Kerk Catharina Jans UIJTMANS, geb. 1671 Culemborg, ged. 1671 ald., begr. 21 mei 1711 Amsterdam, dr. van Jan Klaasen Uijtmans en Annetje Cornelisdr. Van Noort.

Otr. (3) 4 december 1711 ald., tr. 20 december 1711 ald. Annetje ASSINGS, geb. 1670 Groenlo, begr. 11 september 1726 Amsterdam, wed. van Jan Janse van Enst.

 

Uit het eerste huwelijk:

 

1.         Roelof, opperchirurchijn VOC, geb. 1691‑‑1693 Utrecht of Amsterdam, overl. 18 oktober 1734 Banjarmasin (N.O.Indië) op het VOC schip "Huis ter Donk".

 

Uit het tweede huwelijk:

 

2.         Jan (zie II.2).

3.         Jannetje, ged. 20 december 1697 Amsterdam, NZ Kerk, begr. 1 november 1749 Amsterdam.

Otr. 11 november 1728 Amsterdam, tr. 28 november 1728 ald. Crijn EBBELING, geb. Amsterdam, ged. ca. 1695 ald. Nakomelingen.

4.         Annetje, ged. 9 mei 1700 Amsterdam, Amstelkerk, overl. mei 1719 ald.

5.         Dirk (zie II.7).

6.         Catharina, ged. 9 februari 1709 Amsterdam, Zuiderkerk, overl. 5 maart 1775 Doorn.

Tr. ca. 1725 Hendrik HOOFTS, geb. ca. 1693 Lichtenvoorde, begr. 12 november 1774 Beverwijk. Nakomelingen, waaronder  Dina  HOOFTS, (zie III.5). 

 

Generatie II

 

II.2       Jan van DUGTEREN,

             chirurgijn bij de VOC, 1714 ‑1719, chirurgijn te Amsterdam tot medio 1736, secretaris van Schout en Heemraden van Doorn vanaf medio 1736, secretaris van Overlangbroek van 1750‑1766, geb. Amsterdam, ged. 11 mei 1695 Amsterdam, Zuiderkerk, overl. 29 oktober 1767 Doorn, begr. 5 november 1767 Doorn.

Otr. 25 april 1720 Amsterdam, tr. Amsterdam, Nieuwe Kerk, 12 mei 1720  Judith van CAPELLE, geb. Amsterdam, ged. 3 januari 1700 ald., overl. 11 april 1768 Doorn, begr. 18 april 1768 ald, dr. van Gijsbertus van Capelle en Anna Focken en wed. van Jacobus de Ruijter.

 

 

Uit dit huwelijk:

 

1.         Catharina Elisabeth, geb. 11 december 1721, ged. 12 december 1721 Amsterdam, overl. 25 oktober 1724 ald.

2.         Ghijsbertus, ged. 24 januari 1725 Amsterdam, Zuiderkerk.

3.         Maria Catharina, geb. 15 september 1726, ged. 15 september 1726 Amsterdam, Nieuwe Kerk, overl. 28 februari 1730.

4.         N.N. Geb. 19 april 1730, overl. 20 april 1730.

5.         Schout Jan Otto (zie III.5).

6.         Judith Geertruida, geb. 8 februari 1736, ged. 12 februari 1736 Amsterdam, Oude Kerk, overl. voor 15 juli 1738.

7.         Anna Judith, geb. 15 juli 1738 Doorn, ged. 20 juli 1738 ald., overl. 19 november 1743 ald., begr. ald.

 

II.7       Dirk van DUGTEREN,

             timmerman, geb. 17 december 1702 Amsterdam, ged. 20 december 1702 Zuiderkerk, overl. 7 oktober 1780 Niesky (D).

Otr.(1) 2 november 1730 Amsterdam, tr. 19 november 1730 Amsterdam, Oude Kerk Geertruy van SANTEN, ged. ca. 1694 Amsterdam, overl. 16 april  1736, dr. van Jacob Mathijsz. van Santen en Sophia Soldermans en wed. van Rijnier van Pijkeren. Tr. (2) 11 maart 1746 Herrnhaag (D), Maria BIEDERMANN, geb. 8 september 1711 Bilitz , overl. 7 april 1771 Niesky (D).

 

Uit het eerste huwelijk:

 

1.         Jan Willem, ged. 26 augustus 1731 Amsterdam, Nieuwe Kerk, overl. 5 december 1733 ald.

2.         Sophia, ged. 10 juni 1733 Amsterdam, Nieuwe Kerk, overl. 9 november 1736 ald. 

3.         Willem (zie III.11).

 

Generatie III

 

III.5     Jan Otto van DUGTEREN,

             schout, schepen, scholarch, Doorn, per 5 november 1793 schepen. Geb. 11 maart 1734 Amsterdam, ged. 12 maart 1734, NZ kapel, overl. 10 januari 1798 Utrecht, begr. 30 januari 1798 Utrecht.

Tr. 1 mei 1761 Velzen, Dina HOOFTS, geb. Beverwijk, ged. 27 januari 1735 ald., overl. 25 september 1813 Oostvoorne, dr. van Hendrik Hoofts en Catharina van Dugteren.

 

Uit dit huwelijk:

 

1.         Ds. Jan Hendrik (Jan) (zie IV.1).

2.         Catharina Judith, geb. 25 december 1764, ged. 30 december 1764 Doorn, overl. 28 december 1772 ald.

3.         Otto  Ruijsch (zie IV.4).

4.         Pieter, geb. 2 september 1767 Doorn, ged. 13 september 1767 ald., overl. 19 april 1795 ald.

5.         Ds. Gijsbertus, predikant Oostvoorne v.a. 4 maart 1798, te Moerkapelle v.a. 4 mei 1823, geb. 8 september 1769 Doorn, ged. 17 september 1769 ald., overl. 16 april 1840 Lisse.

Otr. 24 november 1803 Noordwijk Binnen, tr. 14 december 1803 Oostvoorne Petronella GLASBERGEN, ged. 14 augustus 1763 Noordwijk.

            6.           N.N. begr. 2 januari 1773 Doorn.

 

III.11   Willem van DUGTEREN (sr.),

             gasthuismeester, landeigenaar d.d. 29 november 1813, geb. 11 april 1736 Amsterdam, ged. 20 april 1736 ald., overl. 29 november 1814 Tiel.

Otr. 14 april 1768 Tiel, tr. 5 mei 1768 ald. Anna Maria van der VEEN, geb. Zandwijk, ged. 31 maart 1745 Tiel, begr. 20 oktober 1804 ald, dr. van Willem Huybertse van Veen en Jacomina van Elst..

 

Uit dit huwelijk:

 

1.         Dirk, geb. 23 april 1769 Tiel, ged. 27 april 1769 ald., overl. 27 april 1794 ald.

2.         Geertrui, geb. Tiel, ged. 1 juli 1770 ald., overl. 21 oktober 1807 ald., begr. 24 oktober 1807 Tiel.

Otr. 9 maart 1803 Tiel, tr. 28 april 1803 Drumpt Tilemans Jacobus (Jacob) LOHOFF, schrijnwerker, menusier te Zaltbommel, geb. 26 mei 1774 Cleve, overl. na 1830. Nakomelingen.

3.         Willem (zie IV.12).

4.         Dirk, fabrikant van kaarsen, geb. 26 april 1776 Tiel, ged. 2 mei 1776 ald., overl. 1 mei 1801 ald., begr. 5 mei 1801 ald.

5.         Jacobus, geb. Tiel, ged. 10 september 1778 ald., begr. 10 november 1778 ald.

6.         Catharina Anna, geb. Tiel, ged. 11 april 1780 ald., overl. ald., begr. 2 juli 1792 ald.

7.         Jacoba Wilhelmina, geb. Tiel, ged. 30 januari 1783 ald., overl. 14 april 1808 ald., begr. 16 april 1808 Tiel.

8.         Anna Maria, geb. Tiel, ged. 29 september 1785 ald., overl. 19 juli 1851 ald.

Tr. 1 april 1815 Tiel Hermanus VERWEY, onderwijzer, ged. 19 maart 1780 Tiel, overl. 23 oktober 1852. Nakomelingen.

9.         Henderina, geb. Tiel, ged. 12 februari 1789 ald., begr. 19 juni 1806 ald.

 

Generatie IV

 

IV.1     Ds. Jan Hendrik (Jan) van DUGTEREN,

             Predikant te Dussen en te Oostvoorne, geb. 24 juni 1763 Doorn, ged. 26 juni 1763 ald., overl. 18 september 1846 Boxtel.

Otr. 23 juni 1786 Doorn, tr. 9 juli 1786 ald. Catharina Elisabeth LOUWIESE, geb. 21 juni 1759 Utrecht, overl. 29 juni 1843 Boxtel, dr. van Matthias Jacobus Louwiese en Petronella Geldslegter.

 

Uit dit huwelijk:

 

1.         Dina Petronella, geb. 10 april 1787 Dussen, ged. 15 april 1787 ald., overl. 19 juni 1866 Oisterwijk.

Tr. (1)  oktober 1804 Huibert van MAAREN, geb. augustus 1784 Gorinchem, overl. 25 september 1807. Nakomelingen.

Tr. (2) 2 augustus 1808 Gorinchem Christiaan BRUIJNIS, deurwaarder, geb. 1 februari 1788 Gorinchem, overleden 28 januari 1861 Oisterwijk. Nakomelingen.

2.         Mathias Jacobus (zie V.4).

3.         Jan Otto (zie V.6).

4.         Gijsbertus Wilhelmus, geaggreerde klerk Rijksbelastingen, geb. 11 juli 1792 Dussen, ged. 15 juli 1792 ald., overl. 2 augustus 1829 Heusden, begr. 6 augustus 1829 Iterp.

5.         Antonetta Maria, geb. 23 juli 1794 Dussen, ged. 27 juli 1794 ald., overl. 29 juli 1794 ald., begr. 31 juli 1794 ald.

6.         Antonetta Maria, geb. 27 augustus 1797 Dussen, ged. 3 september 1797 ald., overl. 10 december 1853 Raamsdonk.

Tr. 27 augustus 1830 Anne Saras NANNINGA, predikant Raamsdonk, Doevezem, geb. 21 november 1792 Groningen, ged. 9 januari 1793 Groningen, A‑kerk, overl. 1 november 1859 Raamsdonk. Nakomelingen.

7.         Ds. Petrus, predikant te Boxtel, geb. 27 augustus 1799 Dussen, ged. 1 september 1799 ald., overl. 22 december 1871 Boxtel.

 

IV.4     Otto  Ruijsch van DUGTEREN,

             Schepen des gerechts van de Bemuurde Weerd van de stad Utrecht, met zegel, koopman, directeur katoenspinnerij te Utrecht, geb. 28 mei 1766 Doorn, ged. 1 juni 1766 ald., overl. 23 december 1803 Utrecht, begr. 3 januari 1804 ald.

Otr. vrijdag 7 mei 1790 Wijk bij Duurstede, tr. 23 mei 1790 ald. Ida van RUITENBEEK, geb. Nederlangbroek (Utr.), ged. 12 juli 1767 ald., overl. 30 maart 1807 Utrecht, begr. 7 april 1807 ald, dr. van Jan Janse van Ruitenbeek en Haassie Janssen van Maurik.

 

Uit dit huwelijk:

 

 

1.                  Dina Catharina, dienstbode Amsterdam, geb. 20 juni 1791, ged. 20 juni 1791 Wijk bij Duurstede, overl. 20 januari 1826 Utrecht.

2.                  N.N. , geb.20 juni 1791 Wijk bij Duurstede, overl. oktober 1791 ald, begr. 5

 oktober aldaar.

3.         Johanna Wilhelmina, geb. 11 november 1792 Wijk bij Duurstede, overl. 7 mei 1861 Utrecht.

Otr. 14 oktober 1810 Utrecht,  tr. 23 oktober 1810 ald. Anthonie van STEENWIJK, schoenmaker, Utrecht, geb. 11 maart 1789 Utrecht, ged. 15 maart 1789 ald., overl. 14 januari 1872 Utrecht. Nakomelingen.

4.         Pietronella, geb. Utrecht, ged. 15 december 1793 Utrecht, Jacobikerk, overl. Utrecht, begr. 18 juni 1794 Jacobikerk.

5.         Jan Otto, ged. 4 maart 1795 Utrecht, Domkerk.

Tr. G. van DIEPEN, geb. ca. 1795.

6.         Pieter (zie V.19).

7.         Gijsbertha, ged. 21 januari 1798 Utrecht.Tr.17 oktober 1834 Vianen,Huibert Schouten. Nakomelingen

8.         Jan Hendrik (zie V.22).

9.         Cornelia Johanna, wasvrouw, geb. 10 januari 1802 Utrecht, ged. 10 januari 1802 Utrecht, overl. 24 maart 1864 Utrecht.

Tr. 17 mei 1826 Utrecht  Jan Jacob VIVEEN, metzelaar d.d. 17mei 1826, concierge van de Muzijkzaal (bij overlijden), geb. Utrecht, ged. 18 november 1802 ald., overl. 29 april 1840 Utrecht. Nakomelingen.

10.       Antonia Alida, geb. 14 maart 1804 Utrecht, ged. 1 april 1804 ald., overl. 11 december 1804 Utrecht

            

 

IV.12   Willem van DUGTEREN (jr.),

             secretaris van Tiel en Santwijk, dijkschrijver b.d. Dijkstoel van Tiel en Sandwijk, geb. Tiel, ged. 27 januari 1773 ald., overl. 19 april 1814 ald.

Otr. (1) 23 april 1808 ald., tr. 10 mei 1808 ald. Maria Petronella BUDDINGH, geb. Tiel, ged. 9 mei 1779 ald., begr. 20 februari 1809 ald, dr. van Stephen Adrianus Buddingh en Cornelia Johanna van Rijnberck.

Tr. (2) 27 september 1812 Amsterdam Joanna NISSEN, ged. 2 maart  1790 Amsterdam, overl. na 1868, dr. van Henningh Nissen en Catharina Elisabeth Pleen.

 

Uit het eerste huwelijk:

 

1.         N.N., geb. januari  1809 Tiel, overl. 10 februari 1809 ald., begr. 13 februari 1809 ald.

 

Uit het tweede huwelijk:

 

2.         Hendrika Catherina Gerarda Cornelia, geb. 28 april 1814 Tiel, overl. 3 januari 1815 Amsterdam.

 

Generatie V

 

V.4      Mathias Jacobus van DUGTEREN,

             apotheker, na ca. 1829 opzichter begraafplaats Tolsteeg, Utrecht, geb. 9 februari 1789 Dussen, ged. 15 februari 1789 ald., overl. 9 augustus 1850 Utrecht.

Tr. 21 april 1811 Arnolda BOERS, geb. Utrecht, ged. 26 augustus 1792 ald., overl. 8 oktober 1859 ald, dr. van Jan Hendrik Boers en Aletta Mooij.

 

Uit dit huwelijk:

 

1.         Alletta Catherina, geb. 10 oktober 1812 Utrecht, Gansemarkt, ged. 12 oktober 1812 Utrecht, overl. 23 maart 1839 Utrecht, buiten de Tolsteegpoort wijk K, nr. 251.

Tr. 12 oktober 1831 Utrecht Arie Leonardus van VEEN, student theologie d.d. 12 december 1831, geb. 30 november 1810 Aalburg (NB), ged. 9 december 1810 ald., overl. 16 mei 1834 Aalburg (NB). Nakomelingen.

2.         Jan Hendrik (zie VI.3).

3.         Catharina Elisabeth Louise, geb. 4 augustus 1817 Utrecht, Minnebroederstraat, ged. 7 augustus 1817 Utrecht, overl. 2 juli 1819 Utrecht.

4.         Dr. Jacobus Arnoldus (zie VI.6).

5.         Catharina Elisabeth Louisa, geb. 22 september 1822 Utrecht, ged. 22 september 1822 Utrecht, overl. 16 maart 1889 Utrecht.

Tr. 10 augustus 1854 Utrecht Carel CAMPAGNE, grutter, wijkmeester Utrecht, geb. 20 augustus 1824 Utrecht, overl. 17 januari 1899 Utrecht.

6.         Otto Ruis, geb. 23 juli 1823 Utrecht.

7.         Gijsbertus (zie VI.11).

8.         Jannetje Elisabeth, geb. 20 maart 1828 Utrecht, ged. 21 maart 1828 Utrecht, overl. 21 november 1835 Utrecht.

9.         Wilhelmus Gijsbertus (zie VI.14).

10.       Arnolda Johanna Hendrica, geb. 7 september 1833 Utrecht, overl. 14 juni 1837 Utrecht.

11.       Alida Arnolda, geb. ca. 1835 Utrecht, overl. ca. 1835 ald.

12.       Arnoldus Johannes Eliza (zie VI.19).

 

V.6      Jan Otto van DUGTEREN,

             rijksontvanger, Zevenbergen, geb. 25 september 1790 Dussen, ged. 26 september 1790 ald., overl. 7 maart 1873 Willemsstad.

Tr. 17 juli 1823 Heusden Wijnandina Petronella van DIEPEN, geb. 30 september 1788 Babiloniënbosch, ged. 12 oktober 1788 Babylonienbroek, overl. 5 augustus 1850 Vucht, dr. van Johannes van Diepen en Regina Margretha Fock.

 

Uit dit huwelijk:

 

1.         Catharina Henriëtte, geb. 7 maart 1824 Wijk, overl. 7 maart 1824 ald.

2.         Catharina Henriëtte, geb. 11 maart 1825 Wijk, ged. 12 maart 1825 ald., overl. 11 mei 1905 Nijmegen.

Tr. 21 maart 1850 Vught Pieter BOUWENS, rijksontvanger, Heesch, Berchem en Nistelrode, geb. 28 augustus 1815 Geertruidenberg, overl. 27 juni 1899 Nijmegen. Nakomelingen.

3.         Regina Johanna, geb. 25 juli 1827 Wijk, ged. 27 juli 1827 ald., overl. 31 oktober 1872 Middelharnis.

Tr. 31 juli 1868 Zevenbergen Josephus Valarianus Plandus APPELS, rijksambtenaar, geb. 1830 Hoogstraten (B), overl. voor 1 november 1872. Nakomelingen.

4.         Jan Pieter (zie VI.26).

 

V.19    Pieter RUIJSCH van DUGTEREN,

             commies, ged. 28 december 1796 Utrecht, overl. 7 november 1856 ald.

Tr. 12 september 1821 ald. Sara Johanna RENES, naaister, geb. Utrecht, ged. 30 december 1791 Utrecht, Domkerk, overl. 17 augustus 1859 ald., dr. van Johannes Renes en Johanna Maria van Wijk.

 

Uit dit huwelijk:

 

1.         Otto Ruis van DUGTEREN, geb. 23 juli 1821 Utrecht, overl. 17 juni 1824 Utrecht.

2.         Gijsbertha van DUGTEREN, winkelierster, geb. 8 december 1823 Utrecht, overl. 22 juli 1872 Amsterdam.

Tr. 5 juni 1844 Utrecht Simon Willem MOULIJN, agent van een begrafenisfonds, geb. 1 juni 1820 Rotterdam, overl. voor 2 juli 1872. Nakomelingen.

3.         Otto van DUGTEREN, geb. 2 oktober 1825 Utrecht, overl. 7 januari 1827 Utrecht.

4.         Pieter, geb. 17 december 1827 Utrecht, overl. 9 februari 1832 Utrecht.

5.         Jan Hendrik Nicolaas (zie VI.33).

6.         Pieter (zie VI.35).

7.         Sara Johanna, geb. 21 februari 1835 Utrecht, overl. 29 maart 1902 Hilversum. Een kind.

 

 

V.22    Jan Hendrik RUIJSCH van DUGTEREN,

             inbrenger bank van lening (klerk), geb. 5 januari 1800 Utrecht, ged. 5 januari 1800 Utrecht, overl. 30 januari 1860 Utrecht.

Tr. 2 juli 1828 ald. Mechtelina van der RIJST, geb. 27 januari 1805, ged. 26 maart 1805 Utrecht, overl. 20 januari 1866 St Annaland, dr. van N.N. en Elisabeth van der Rijst.

 

Uit dit huwelijk:

 

1.         Jan Otto (zie VI.39).

2.         Elisabeth, geb. 14 april 1831 Utrecht, overl. 2 februari 1845 ald.

3.         Gijsbertus Jan Hendrik (zie VI.42).

4.         Ds. Carel Jacob Lodewijk (zie VI.44).

5.         Jan Hendrik, geb. 6 maart 1837 Utrecht, ged. 8 maart 1837 Utrecht, overl. 4 september 1845 Utrecht.

6.         Mechtelina, geb. 22 februari 1839 Utrecht, overl. 27 april 1921 Californië, USA.

7.         Ida Antonia, geb. 6 april 1841 Utrecht, Springweg 163, wijk E, overl. 19 april 1884 USA.

Tr. 4 februari 1864 Utrecht Carel Hendrik Frans Cornelis VINCENT, kantoorbediende, Utrecht, geb. 25 mei 1841 Den Haag. Nakomelingen o.a. onder de naam “van Dugteren” in de Verenigde Staten (zie VI.45).  

8.         Anthonie, geb. 19 juli 1843 Utrecht, overl. 17 september 1851 ald.

9.         Elisa (zie VI.51).

10.       Jan Hendrik, geb. 18 september 1847 Utrecht, overl. 5 december 1851 Utrecht.

 

Generatie VI

 

VI.3     Jan Hendrik van DUGTEREN,

             bode, Nijmegen, bakker, Utrecht, geb. 13 maart 1815 Utrecht, ged. 20 maart 1815 Utrecht, overl. 19 juli 1866 Utrecht.

Tr. 16 mei 1838 Utrecht Anna ROIJER, geb. 4 mei 1813 Utrecht, overl. 18 juli 1866 ald., dr. van Nicolaas André Royer en Catharina K. Beyer.

 

Uit dit huwelijk:

 

1.         Mathias Andries (zie VII.1).

2.         Gijsbertha, geb. ca. 1840 Utrecht.

3.         Jan Hendrik, geb. 20 mei 1842 Utrecht, overl. 16 oktober 1843 ald.

4.         Sophia Anna, geb. 25 augustus 1844 Nijmegen, overl. 20 januari 1851 Utrecht.

5.         Nicolaas Andries (zie VII.6).

6.         Mathias Jacobus Hendricus, Oost Indisch militair, geb. 19 oktober 1848 Nijmegen, overl. 23 juni 1922 Utrecht.

7.         Petrus Wilhelmus (zie VII.9).

8.         Sophia Arnolda, geb. 24 januari 1860 Utrecht.

Tr. 22 oktober 1884 Utrecht Evert Barend LEIJDECKER, politieagent, Rotterdam; 2 mei 1906 sleepersknecht, geb. 28 mei 1859 Nijmegen. Nakomelingen.

 

VI.6     Jacobus Arnoldus van DUGTEREN,

              arts, "heel‑ en vroedmeester", geb. 4 juli 1820 Utrecht, overl. 7 oktober 1876 Utrecht.

Otr. 11 april 1851 ald., tr. 24 april 1851 ald. Maria Johanna ABENDROTH, geb. 26 juli 1822 Utrecht, overl. 1 mei 1900 Leeuwarden, dr. van Johannes Abendroth en Johanna de Rooij.

 

Uit dit huwelijk:

 

1.         Johanna Agnita, geb. 14 mei 1852, overl. 6 juli 1922 Leeuwarden.

Tr. 26 september 1872 Utrecht Gerrit Willem HEESEN, predikant, Winterswijk en Leeuwarden, geb. 1 juni 1846 Dinxperloo, overl. 19 april 1921 Leeuwarden. Nakomelingen.

2.         Mathias Jacobus, leraar Ned. letterkunde H.B.S. Gouda, geb. 12 april 1854 Utrecht, overl. 28 mei 1894 ald., begr. ald.

Tr. 25 april 1878 Buiksloot Jacoba CAAN, geb. 12 april 1837 Utrecht, overl. 20 oktober 1908.

3.         Arnolda Maria, geb. 30 maart 1857 Utrecht, overl. 21 augustus 1930 Buenos Aires.

Tr. 19 januari 1883 Utrecht Jelle Albertus ROORDA SMIT, professor, geb. 19-10-1850 Burum, Kollumerland. Nakomelingen.

4.         Wilhelmus Gijsbertus, Medicinae doctorandus, geb. 7 juni 1859 Utrecht, overl. 20 februari 1886 Utrecht.

5.         Benjamin Gerard Elisa Wessel (zie VII.21).

6.         Catharina Elisabeth Louise Carolina, geb. 28 oktober 1862 Utrecht, overl. 9 januari 1946 Rotterdam.

Tr. 2 januari 1885 Utrecht  Maurits JAGERINK, arts te Aalten, IJzendijke en Rotterdam. Geb. 20 juli 1860 Dinxperlo, overl. 5 maart 1909 Amsterdam. Nakomelingen.

7.         Johanna Cornelia Sophia, geb. 11 september 1864 Utrecht, overl. 8 december 1928 Rotterdam.

8.         Johanna Maria, geb. 12 september 1865.

 

VI.11   Gijsbertus Pieter Johannes van DUGTEREN,

             rijtuigmaker, ca. 1860 houder koffiehuis, Lange Lauwerstr. Utrecht, geb. 29 mei 1825 Utrecht, ged. 31 mei 1825 Utrecht, overl. 14 augustus 1903 Amsterdam.

Tr. 30 april 1851 Utrecht  Wilhelmina Antoinetta Augusta LIETZE, geb. 27 januari 1827 Utrecht, overl. 9 april 1881 Amsterdam, dr. van Carel Ludwig Lietze en Wilhelmina Josepha Wilckman.

 

Uit dit huwelijk:

 

1.         Arnolda, geb. 3 februari 1852 Utrecht, overl. 19 februari 1886 ald.

2.         Karel Ludwig, geb. 31 oktober 1853 Utrecht.

3.         Johannes Michaël (zie VII.30).

4.         Jan Jacob Antonie, geb. 1 april 1859 Utrecht, overl. 3 april 1859 ald.

5.         Gijsbertus (zie VII.34).

6.         Arnoldus Jacobus (zie VII.37).

7.         Hendrikus (zie VII.39).

8.         Maria Jacoba, geb. 5 maart 1868 Utrecht, overl. 8 juni 1879 Amsterdam.

 

VI.14   Wilhelmus Gijsbertus van DUGTEREN,

             banketbakker, geb. 30 mei 1830 Utrecht, ged. 31 mei 1830 Utrecht, overl. 17 augustus 1902 Utrecht.

Tr. (1) 9 januari 1862 Kamerik Willemijntje BAELDE, geb. 30 juli 1834 Kamerik, overl. 18 mei 1888 Utrecht, dr. van Gerardus Petrus Baelde en Willemijntje de Leeuw.

Tr. (2) 4 juli 1889 ald. Belia DRIEENHUIZEN, geb. 22 december 1858 Hilversum, dr. van Hendrik Drieenhuizen en Gijbertje Gorlee.

 

Uit het tweede huwelijk:

 

1.         Wilhelmina Gijsberta Belia, geb. 27 mei 1891 Utrecht, overl. 17 mei 1903 ald.

 

VI.19   Arnoldus Johannes Eliza van DUGTEREN,

              majoor titulair N.I. leger, geb. 19 oktober 1837 Utrecht, overl. 17 mei 1881 Kuningan, N.O. Indië, begr. Tjiboetoe, N.O. Indië.

Tr. 3 april 1865 N.O. Indië Henriëtta Geertruida Godefrida CANNAARTS, geb. 2 januari 1832 Batavia (Ind.), wed. van Nicolaas Frederik Carel Holmberg de Beckfelt.

 

 

Uit dit huwelijk:

 

1.         Wilhelmina Mathilda STOORVOGEL van DUGTEREN, geb. 9 oktober 1865 Martapoera (Ind.).

 

VI.26   Jan Pieter van DUGTEREN,

              rijksontvanger, geb. 9 november 1828 Wijk, overl. 31 januari 1900 Arnhem.

Tr. 20 maart 1862 Coevorden Jacoba Elisabeth WOLTERSOM, geb. 1 oktober 1825 Coevorden, dr. van Jan Woltersom en Aaltien Zegering. .

Uit dit huwelijk:

 

1.         Jan Otto, ontvanger directe belastingen invoerrechten en accijnzen, geb. 25 mei 1863 IJzendijke, overl. 4 januari 1941 Lochem.

2.         Alida Wijnandia, geb. 12 juli 1864 IJzendijke, overl. 17 mei 1865 Oostburg.

3.         Alida Wijnandia, geb. 20 september 1868 Oostburg, overl. 29 december 1954 Lochem.

 

VI.33   Jan Hendrik Nicolaas RUIJSCH van DUGTEREN,

             provoost muntgezellen Nederlandse Munt, geb. 4 november 1829 Utrecht, overl. 19 maart 1904 Utrecht.

Tr. 10 augustus 1854 ald. Antoinette Wilhelmina CAMPAGNE, geb. 20 mei 1826 Utrecht, overl. 19 september 1900 ald, dr. van Johannes Campagne en Anna Catharina de Wolff.

 

Uit dit huwelijk:

 

1.         Sara Johanna, geb. 24 mei 1855 Utrecht, overl. 19 juli 1865 ald.

2.         Jan Hendrik Nicolaas, geb. 7 februari 1857 Utrecht, overl. 21 maart 1875 ald.

3.         Karel Johannes, ingenieur‑directeur van de Leeuwarder Waterleiding, Leeuwarden, geb. 4 februari 1859 Utrecht, overl. 5 juni 1931 Baarn.

Otr. 29 september 1893 Leeuwarden, tr. 13 oktober 1893 Gouda Johanna Elisabeth BRAAT, geb. 15 februari 1858 Schiedam, overl. 15 mei 1938 Baarn.

4.         Anna Catharina, geb. 4 december 1860 Utrecht, overl. Den Haag.

5.         Anna Maria, geb. 28 september 1862 Utrecht, overl. 6 februari 1927 Arnhem.

Tr. 17 juni 1879 Utrecht Dirk BRAAT, administrateur Kon. Fabriek F.W.Braat, geb. 25 februari 1864 Schiedam, overl 5 december 1946 Den Haag. Nakomelingen.

6.         Pieter, geb. 9 april 1864, ged. zaterdag 4 februari 1865, overl. 3 februari 1865 Utrecht.

7.         Pieter, geb. 2 augustus 1866 Utrecht, overl. 16 juli 1875 ald.

8.         Anthonie, Luitenant Kolonel Inf. O.I.L., geb. 13 juni 1870 Utrecht, overl. 12 augustus 1934 Bilthoven.

Tr. 11 december 1902 Utrecht Anna COX, geb. 9 juni 1876 Batavia (Ind.), overl. 6 oktober 1963 Den Haag.

 

VI.35   Pieter RUIJSCH van DUGTEREN,

             arts, geb. 23 april 1832 Utrecht, Nieuwkamp 1176, overl. 24 oktober 1885 Zuilen.

Tr. (1) 10 augustus 1853 Utrecht, tr.kerk 10 augustus 1853 ald. Elisabeth Margaretha de VOS, geb. 14 juli 1830 Utrecht, overl. 10 september 1855 ald, dr. van Jacobus de Vos en Marijtje Heijnis.

Tr. (2) 4 november 1858 ald. Anna Maria Sophia DORESSEN, geb. 25 augustus 1838 Utrecht, overl. 7 oktober 1893 Wijchen, dr. van Jan Philippus Doressen en Johanna Frederica Phoel.

 

Uit het eerste huwelijk:

 

1.      Maria Sara Elisabeth, geb. 14 juli 1854 Haringhuizen, overl. 6 juni 1855 Utrecht.

 

Uit het tweede huwelijk:

 

2.         Johanna Frederika (Frederique), geb. 20 januari 1861 Achttienhoven, overl. 2 januari 1937 Amsterdam.

Tr. (1) 29 september 1882 Zuijlen Pieter van der SLUYS, hoofdonderwijzer te Ouderamstel, instituteur te Utrecht, geb. 12 september 1859 Loosdrecht, overl. 11 december 1929 Arnhem. Nakomelingen.

Tr. (2) NN, geb. ca. 1870. Nakomelingen.

3.         Pieter (zie VII.62).

 

VI.39   Jan Otto RUIJSCH van DUGTEREN,

             muntgezel, klerk griffie provinciaal gerechtshof, geb. 11 augustus 1829 Utrecht, overl. 3 juni 1908 Utrecht. Tr. 10 augustus 1854 Utrecht Hermina Fredrica van GEIJTENBEEK, naaister, geb. 27 oktober 1828 Utrecht, overl. 27 september 1900, dr. van Hendrik van Geijtenbeek en Hillegonda Cornelia Johanna Wilders.

 

Uit dit huwelijk:

 

1.         Anton Hendrik, bediende, geb. 29 juni 1850 Utrecht, ged. 1 juli 1850, overl. 1 februari 1888.

Tr. 10 januari 1885 Apeldoorn Gesina Huberta JATZWEILER, pensionhoudster, geb. 19 februari 1859 Apeldoorn, overl. 21 november 1939 Utrecht.

2.         Mechtelina Hillegonda, geb. 29 juni 1855 Utrecht, Springweg 163, overl. 31 augustus 1944 Utrecht.

Tr. 16 juli 1885 Utrecht Hendrik Johannes DANIELS, spoorwegbeambte, geb. 11 mei 1855 Menado (Ind.), overl. 23 december 1921.

3.         Cornelis Johannes (zie VII.68).

4.         Hillegonda Hendrika, geb. 3 november 1859 Utrecht, overl. 26 mei 1941 Oudenrijn.

Tr. 1 november 1888 Utrecht  Jan STOLP, onderwijzer, geb. 22 april 1860 Wormerveer, overl. 25 oktober 1919 Utrecht.

5.         Hermina Ottolina, geb. 7 december 1861 Utrecht, overl. 23 februari 1936 Hilversum.

Tr. 4 augustus 1887 Utrecht Wilhelmus Klaas Dirk LUSTIG, directeur Onderwijs van H.en A., geb. 28 november 1860 Arnhem, overl. 19 maart 1935 Utrecht. Nakomelingen.

6.         Anna Eliza Johanna, geb. 22 september 1864 Utrecht, overl. 10-5-1911 Amsterdam.

7.         Joanna Ottolina, geb. 17 oktober 1867 Utrecht, overl. 19 december 1870 Utrecht.

8.         Anna Elisabeth, geb. 13 april 1869 Utrecht, overl. 28 september 1947 Amsterdam.

Tr.29 december 1898 Utrecht Hendrik Louwrens SLUIJTER, geb. 28 juli 1867 Groningen, overl. 18 augutus 1929 Amsterdam. Nakomelingen.

 

VI.42   Gijsbertus Jan Hendrik RUIJSCH van DUGTEREN,

             boekhouder, geb. 29 november 1832 Utrecht, overl. na 1888.

Tr. 27 mei 1863 Utrecht Agnes THÄMER, geb. 7 mei 1840 Utrecht, dr. van Frederik Thämer en Agnes Burgemeester.

 

Uit dit huwelijk:

 

1.         Agnes, geb. 11 december 1862 Utrecht, overl. 24 april 1865 ald.

2.         Gijsbertha Hendrika, geb. 21 maart 1864 Utrecht, overl. 21 augustus 1940 Den Haag.

Tr. 9 oktober 1884 Utrecht Hugo Eduard van LEYDEN, apotheker, geb. 19 november 1857 Krommenie, overl. 5 april 1940 Den Haag. Nakomelingen.

 

VI.44   Ds. Carel Jacob Lodewijk RUIJSCH van DUGTEREN,

             predikant, geb. 23 augustus 1834 Utrecht, overl. 16 december 1906 Strijen.

Tr. 12 april 1871 Goes Janke Dorothea Pieternella de ROCHEFORT, geb. 18 januari 1847 Goes, overl. 16 juli 1927 Amsterdam, dr. van Gregorius Pieter Abraham de Rochefort en Maria Dorothea de Leeuw.

 

Uit dit huwelijk:

 

1.         Ds. Jan Hendrik (zie VII.81).

2.         Maria Dorothea, geb. 26 juni 1874 Lage Zwaluwe, overl. Schiedam.

Tr. 16 juni 1904 Strijen Ds. Cornelis Egbert van de GRIEND, N.H. predikant, Dreischor (1904‑1937), geb. 18 januari 1870 Puttershoek, overl. 24 september 1944 Schiedam. Nakomelingen.

3.         Mechtelina Elisabeth, arts, geb. 11 februari 1876 Lage Zwaluwe (NB), overl. 23 november 1959  Amsterdam.

4.         Ds. Gregorius Pieter Abraham (zie VII.86).

5.         Ds. Carel Jacob Lodewijk, predikant, Oosterland (Zld.), daarna in Zuid Afrika, geb. 29 november 1879 Wemeldinge, overl. 10 november 1918 Kaapstad.

Tr. ca. 1905 Hermine M.L.E. BECKER, geb. ca. 1885.

6.         Johanna Dorothea Pieternella, geb. 27 mei 1881 Wemeldinge, overl. 26 oktober 1918 Amsterdam.

Tr.12 mei 1914 Amsterdam David MANASSEN, dagbladschrijver, gemeenteraadslid Amsterdam, geb. 13 januari 1877 Arnhem, overl. 15 juni 1957 Amsterdam. Nakomelingen.

7.         Ida Antonia, geb. 11 juli 1884 Wemeldinge, overl. Pretoria.

Tr. NN GREYVESTEIN, predikant, professor, geb. ca. 1880. Nakomelingen.

8.         Eliza Mechtelina Marius, zendeling, geb. 8 april 1886 Nieuw Vennep, overl. 4 januari 1915 N.O. Indië.

9.         Helena Agneta Johanna, geb. 11 juli 1888 Haarlemmermeer, overl. 10 september 1947 Amsterdam, begr. 15 september 1947 Gorssel.

Tr. 28 juli 1913 Leiden Bonne Berends Ten KATE, o.a. hoofd Chr. kweekschool in Tomolan, Minahassa, Celebes (Ind.), geb. 17 maart 1882 Lutten Ambt Hardenberg, overl. 28 mei 1938 Eefde. Nakomelingen.

 

VI.60   Ida Antonia RUIJSCH van DUGTEREN, geb. 6 april 1841 Utrecht, overl. 19 april  

            1884 Verenigde Staten. Tr. 4 februari 1864 Utrecht Carel Hendrik Frans Cornelis

            VINCENT, kantoorbediende, geb. 25 mei 1841 Den Haag. Bij emigratie naar de

            Verenigde Staten augustus 1878 is de familienaam “Vincent” vervangen door  “van

             Dugteren.”

    

            Uit dit huwelijk:

 

1.                     Carel Rutger Arthur van Dugteren, geb. 19 augustus 1864 Utrecht.

2.                     Jan Hendrik van Dugteren, geb. 14 januari 1866 Utrecht.

3.                      Ysbrand Henric Francois van Dugteren, geb. 6 mei 1867 Utrecht, tr. ± 1900 Bertha NN. geb. ± 1881.

4.                     Johannes Marinus Catharinus van Dugteren, geb. 3 augustus 1870 Vlaardingen.

5.                      Ida Antonia Sara Johanna Vincent, geb. 9 december 1871 Vlaardingen, overl. 3 februari 1872 ald.

6.                      Idius Antonius Vincent, geb. 24 september 1873 Vlaardingen, overl. 7 juni 1874 ald.

7.                      Idius Antonius van Dugteren (zie  VII 92)

8.                     Caroline Hendrika Francina Cornelia Hermina van Dugteren, geb. 3 februari 1877 Arnhem, overl. ± 1895 Verenigde Staten.               

9.                      Ida Antonia Sara Johanna van Dugteren, geb. ± 1880 Grand Rapids (VS), tr. 20 juli 1908 Grand Rapids (VS) Carl Heath.   

                

VI.71   Elisa RUIJSCH van DUGTEREN (ook luisterend naar de namen Wilhelmus Gijsbertus),

            winkelier, geb. 15 juni 1845 Utrecht, overl. 26 februari 1899 Utrecht.

Tr. (1) ca. 1870 Augusta OPHEES,  geb. 1836, overl. 18 januari 1882 Emmerich, dr. van A.J. Ophees en Louisa Gerhards.

Tr. (2) 22 september 1886 Utrecht Margaretha Maria VELDERS, winkelierster, geb. 10 augustus 1850 Den Haag, overl. 4 maart 1908 Utrecht, dr. van Johannes Velders en Maria Hubert.

 

Uit het tweede huwelijk:

 

1.         Maria Elisa Johanna, geb. 21 april 1892 Utrecht, overl. Venlo.

Tr. 26 april 1915 Venlo Martin Pierre Theodoor Henri TAGAGE, timmerman, geb. 11 november 1886 Venlo, overl. 13 december 1979 Venlo. Nakomelingen.

 

Generatie VII

 

VII.1    Mathias Andries van DUGTEREN,

             sergeant  2de Regiment infantrie (1885 t/m 1888 te Maastricht), geb. 17 februari 1839 Utrecht, overl. 12 januari 1910 Rotterdam.

Tr. 29 april 1885 Maastricht Maria Margaretha Hubertina DEBEN, geb. 6 november 1859 Heer (L), dr. van Willem Deben en Maria Jongen.

 

Uit dit huwelijk:

 

1.         Willem Matthias Andries Pieter (zie VIII.1).

2.         Maria Cornelia Johanna, geb. 14 november 1886 Maastricht.

3.         Maria Catharina, geb. 17 maart 1888 Maastricht.

4.         Mathias Andries, geb. 7 september 1894 Rotterdam, overl. 27 februari 1895 ald.

 

VII.6    Nicolaas Andries van DUGTEREN,

             postbode, geb. 28 oktober 1845 Nijmegen, overl. 9 januari 1914 Utrecht.

Tr. 6 november 1878 Utrecht Hinderika DILLING, dienstbode, geb. 17 juni 1850 Coevorden, overl. 2 november 1895 Utrecht, dr. van Hendrik Dilling en Aaltje Koenderink.

 

Uit dit huwelijk:

 

1.         Jan Hendrik (zie VIII.7).

2.         Nicolaas Andries (Klaas) (zie VIII.9).

3.         Hendrik (Hein) (zie VIII.10).

4.         Marinus Petrus (zie VIII.13).

5.         Alida Anna Hendrika, geb. 27 november 1889 Utrecht, overl. 29 augustus 1909 Doorn.

 

VII.9    Petrus Wilhelmus van DUGTEREN,

             6 november 1878 wachtmeester bij de huzaren, Den Haag; 20 augustus 1927 congierge Den Haag; 18  oktober 1911 badknecht in Den Haag. Geb. 3 januari 1853 Utrecht, overl. 8 maart 1939 Delft.

Tr. (1) 14 maart 1883 Leiden Antonetta Johanna Judoca BROERS, geb. 22 oktober 1856 Den Bosch, overl. 24 februari 1893 Den Haag, dr. van Johannes Broers en Catharina Schouten.

Tr. (2) 20 december 1893 Amsterdam Maria PASMAN, geb. 22 juni 1864 Den Haag, overl. 17 december 1938 Gouda, dr. van Gerrit Pasman en Johanna Paulina Berends.

 

Uit het eerste huwelijk:

 

1.         Petrus Wilhelmus Johannes, geb. 15 december 1879 Den Haag, overl. 29 april 1893 Loosdrecht.

2.         Sophia Antonette, geb. 23 juni 1881 Den Haag, overl. 1 mei 1942 Amsterdam.

Tr. 18 oktober 1911 Louis MOL, meubelmaker, geb. 26 november 1881 Amsterdam, overl. 14 april 1934 Amsterdam. Nakomelingen.

3.         Johanna Catharina, dienstbode, geb. 27 augustus 1882 Amsterdam, overl. na 1901.

4.         Antonetta Maria, geb. 11 januari 1888 Den Haag, overl. 22 augustus 1927 Amsterdam. Nakomelingen. (zie VIII.83)

5.         Jan Hendrik, geb. 19 juni 1889 den Haag, overl. 8 juli 1889 ald.

6.         Frans Johan, geb. 19 juni 1889 Den Haag, overl. 21 juni 1889 ald.

 

Uit het tweede huwelijk:

 

7.         Maria Catharina, geb. 31 december 1896 Beverwijk, overl. Zeist.

Tr. 24 augustus 1917 Den Haag  Abraham WEILAND, inspecteur PTT, geb. 18 oktober 1891 Rotterdam, overl. 13 december 1982 Doorn.

 

VII.21  Benjamin Gerard Elisa Wessel van DUGTEREN,

             arts, Zwammerdam, specialist huidziekten, Rotterdam. Geb. 11 mei 1861 Utrecht, overl. 5 september 1940 Arnhem, begr. 9 september 1940 Utrecht.

Tr. (1) 12 april 1887 ald. Ida Maria SCHOT, geb. 16 januari 1860 Hoetoemoerij (Ind.), overl. 13 juli 1895 Rotterdam, dr. van Cornelis Goris Schot en Johanna Dücker.

Tr. (2) 14 augustus 1896 Hardenberg Carolina Juliana SCHOT, geb. 1 mei 1858 Hoetoemoerij (Ind.), overl. 16 juni 1931 Den Haag, dr. van Cornelis Goris Schot en Johanna Dücker.

 

Uit het eerste huwelijk:

 

1.         Mathias Jacobus Arnoldus (zie VIII.26).

2.         Elisa Ida, geb. 14 januari 1889 Rotterdam, overl. 1 april 1891 Rotterdam.

3.         Eliza Ida, geb. 24 februari 1890 Rotterdam.

4.         Ida Maria, secretaresse V.U. te Rotterdam, geb. 14 januari 1892 Rotterdam, overl. 7 augustus 1961 Ede, begr. 10 augustus 1961 Utrecht.

5.         Adriaan Marie (zie VIII.30).

 

VII.30  Johannes Michaël van DUGTEREN,

             geb. 17 september 1856 Gouda, overl. 11 februari 1942 Amsterdam.

Tr. (1) 20 september 1882 Elisabeth Catharina NOODER, geb. 22 maart 1857 Hoorn, overl. 29 april 1915 Watergraafsmeer, dr. van Simon Nooder en Aaltje Volte.

Otr. (2) 11 januari 1916 Amsterdam, tr. 27 januari 1916 Frederika BOXEM, geb. 14 november 1868, overl. 4 mei 1933(?), dr. van Jan Boxem en Anna Maria Swart.

 

Uit het eerste huwelijk:

 

1.         Gijsbertus (zie VIII.33).

 

VII.34  Gijsbertus van DUGTEREN,

             makelaar in diamant, diamantslijper, geb. 18 april 1860 Utrecht, overl. 17 februari 1941 Amsterdam.

Otr. (1) 10 september 1885 ald., tr. 24 september 1885 ald. Frederika Dorothea STUTEN, geb. 6 augustus 1862 Amsterdam, overl. 3 juli 1899 ald, dr. van Frederik Stuten en Dorothea Rijser.

Tr. (2) 20 augustus 1903 ald. Femia Lucretia NIEDERLÄNDER, geb. 5 december 1859 Leeuwarden, overl. 24 april 1928 Amsterdam, dr. van Victor Rudolph Niederländer en Anna Vos.

 

Uit het eerste huwelijk:

 

1.         Frederika Dorothea, geb. 12 augustus 1886 Amsterdam, overl. 10 juli 1963 ald., tr. 13 juli 1911 Amsterdam Evert HARTEVELD, masseur, geb. 30 oktober 1885 Amsterdam, overl. ald.31 december 1968. Nakomelingen.

2.         Wilhelmina Antoinetta Augusta, geb. 6 juni 1888 Amsterdam, overl. 1 mei 1942 ald., otr. 9 november 1919 Den Haag, tr. 12 mei 1920 ald. Mathias Jacobus Arnoldus  van Dugteren, elektrotechnisch ingenieur, v.a. medio 1943 directeur elektriciteits- en trambedrijf Nijmegen, geb. 14 juni 1888 Rotterdam, overl. 15 maart 1964 Warmond. Nakomelingen.

3.         Gijsbertha, geb. 12 mei 1890 Amsterdam, overl. 17 mei 1982 Apeldoorn.

Tr. 24 augustus 1916  Amsterdam Johan Coenraad RICHTER, dameskapper, geb. 28 november 1892 Amsterdam, overl. 19 augustus 1974 Bussum. Nakomelingen.

4.         Maria Christina Elisabeth, winkeljuffrouw, geb. 21 juni 1891 Amsterdam, overl. 30 maart 1965 ald., tr. 16-7-1927  ald. Willem Frederik Hendrik STARK, geb. 18 maart 1890 Amsterdam, overl. 17 september 1947 ald.

5.         Frederik, geb. 28 november 1892 Amsterdam, overl. 27 december 1892 december 1892 Amsterdam.

6.         Johanna Elisabeth, geb. 3 maart 1898 Amsterdam, overl. 19 juli 1975 ald.

Tr. Johannes Franciscus van SOMEREN, bankwerker, pensionhouder, geb. 13 april 1886 Maastricht, overl. 11 februari 1958 Amsterdam.

7.         Maria Johanna, geb. ca. 1899.

 

VII.37  Arnoldus Jacobus van DUGTEREN,

             makelaar in diamant, diamantslijper, geb. 30 november 1862 Utrecht, overl. 27 april 1951 Naarden. Otr. 14 januari 1886 Amsterdam, tr. 28 januari 1886 ald. Maria Christina Elisabeth SALLEHART, geb. 17 juni 1864 Amsterdam, overl. 7 juni 1950 Bussum, dr. van Hendrik Sallehart en Petronella Hendriena Bosch.

 

Uit dit huwelijk:

 

1.         Arnoldus Hendrikus Jacobus, geb. 26 januari 1887 Amsterdam, overl. 5 februari 1890 ald.

2.         Marius Johan (zie VIII.47).

3.         Arnolda Jacoba, geb. 12 juni 1890 Amsterdam, overl. 24 september 1934 Bussum, tr. 12 mei 1910  Amsterdam Frederik Christoffel de la CHAMBRE, rijksveearts, geb. 5 maart 1885 Amsterdam, overl. voor 24 september 1934. Nakomelingen.

4.         Arnold Jacobus (zie VIII.51).

5.         Petronella Hendrika Maria Christina, geb. 11 augustus 1894 Amsterdam, overl. 16 augustus 1989. Bussum.

Tr. 1 juni 1920 Bussum Christiaan Theodoor FRANCK, scheepsarts, geb. 7 september 1886 Amsterdam, overl. 7 maart 1942. Nakomelingen.

6.         Hendrik (zie VIII.55).

 

VII.39  Hendrikus van DUGTEREN,

             incasseerder, geb. 23 september 1865 Utrecht, overl. 18 september 1919 Amsterdam.

Tr. 5 augustus 1886 Amsterdam Anna Elisabeth van der HOUT, geb. 20 oktober 1857 ald. overl. 7 juni 1923 ald, dr. van Cornelis van der Hout en Anna Elisabeth Hoppe.

 

Uit dit huwelijk:

 

1.         Hendrik (zie VIII.58).

2.         Wilhelmina Antoinetta Augusta, geb. 27 juli 1890 Amsterdam, overl. 25 november 1921 ald.

Tr. 30 mei 1912 Amsterdam Johan Wouter SLATERUS, tekenaar, geb. 27 maart 1886 Muntendam, overl. 10 mei 1956 Amsterdam. Nakomelingen.

 

VII.62  Pieter RUIJSCH van DUGTEREN,

              arts, Wijchen, geb. 15 november 1865 Achttienhoven, overl. 31 juli 1934 Wijchen, begr.  4 augustus 1934 ald.

Tr. 3 maart 1892 Maarssen Jacoba Adriana BESZELSEN, geb. 13 september 1865 Maarssen, overl. 24 februari 1923 Wijchen, dr. van Lodewijk Beszelsen en Dirkje Voorsteegh.

 

Uit dit huwelijk:

 

1.         Anna Maria Sophia (Anna), geb. 12 maart 1893 Wijchen, overl. 18 mei 1976 Culemborg.

Tr. 18 juni 1920 Wijchen Jacob STEEHOUWER, tandarts, Haarlem, geb. 4 december 1893 de Wijk (Dr), overl. 4 april 1958 Haarlem.Nakomelingen. 

2.         Pieter, geb. zondag 15 april 1894 Wijchen, overl. ca.15 augustus 1894 ald.

3.         Pieter (Piet) (zie VIII.65).

4.         Lodewijk Dirk (Loki), kunstschilder, antiquair en rij‑examinator, geb. 28 mei 1901 Wijchen, overl. 15 juni 1986 Nijmegen.

Tr. 22 maart 1934 Eindhoven Hendrika Gijsberta (Rie) VERRIPS, geb. 29 oktober 1904 Nijmegen, overl. 25 augustus1994 Wijchen.

 

VII.68  Cornelis Johannes RUIJSCH van DUGTEREN,

              geb. 16 augustus 1857 Utrecht, overl. 11 oktober 1919.

Tr. 29 oktober 1885 Utrecht Anna Maria Paulina CLEMENS, geb. 15 april 1856 Roermond, overl. 10 juli 1943 Maartensdijk, begr. 13 juli 1943 Bilthoven, dr. van Johannes Hendrikus Clemens en Johanna Mechtildis Stroucken.

 

Uit dit huwelijk:

 

1.         Cornelia Johanna Wilhelmina, geb. 20 september 1886 Utrecht, overl. 23 oktober 1886 ald.

2.         Cornelis Johannes Anton, geb. 20 februari 1888 Utrecht, overl. 28 januari 1910 ald.

3.         Hermina Ottolina, geb. 1 april 1891 Utrecht, overl. 30 november 1896 ald.

4.         Anna Maria Paulina, geb. 12 augustus 1897 Utrecht, overl. Soest.

Tr. 16 juni  1933 Zuilen Jacobus Deleur KOOLHAAS, aannemer, opzichter B en W, geb. 17 januari  1903 Genderen, overl. 10 februari 1974 Soest.

5.         Jacobus Antonius, geb. 24 augustus 1900 Utrecht.

6.         Hermina Frederika, geb. 24 augustus 1900 Utrecht, overl. 15 januari 1903 ald.

 

VII.81  Ds. Jan Hendrik RUIJSCH van DUGTEREN,

              predikant, v.a. 1920 legerpredikant, geb. 21 augustus 1872 Zevenbergen, overl. 2 juni 1931 Breda, begr. 5 juni 1931 ald.

Tr. 24 augustus 1899 Schiedam Margritha Cornelia de WILDE, geb. 29 augustus 1868 Poortvliet, overl. 11 januari 1949 Den Haag, dr. van Christoffel de Wilde en Anna Alida Sophia Gravenstein.

 

Uit dit huwelijk:

 

1.         Carolina Jacoba Louise, geb. 13 oktober 1901 Ritthem, overl. 29 oktober 1988 Den Haag.

Tr. 31 mei 1921 Teteringen  Cornelis KLOOS, kunstschilder en beeldhouwer, Den Haag, geb. 11 november 1895 Rotterdam, overl. 8 april 1976 Den Haag. Nakomelingen. 

2.         Jan Hendrik (Bob) (zie VIII.78).

 

VII.86  Ds. Gregorius Pieter Abraham RUIJSCH van DUGTEREN,

              predikant, o.a. Oudenhoorn, geb. 12 februari 1878 Rijnsburg, overl. 7 oktober 1939 Zonnemaire, begr. ald.

Tr. 5 september 1907 Deventer Jacoba Wilhelmina NIERMEIJER, geb. 5 mei 1879 Deventer, dr. van Antonie Cornelis Niermeijer en Anna Elisabeth Veeneman.

 

Uit dit huwelijk:

 

1.         Anna Elisabeth, lerares Duits, geb. 24 augustus  1908 Heusden, overl. 6 augustus 1996 Amsterdam.

Tr. Jean Matthieu Marie ALER, geb. 13 juli  1910 Amsterdam, overl. 30 juni 1992 ald. Nakomelingen.

2.         Carel Jacob Lodewijk (zie VIII.82).

3.         Anton Cornelis (Ton) (zie VIII.84).

 

 

VII.92  Idius Antonius van Dugteren, vertegenwoordiger, geb. 25 februari 1875  

 

            Vlaardingen, overl. 24 mei 1956 Lansing MI (VS). Tr. 9 november 1898  Mathilda

            SCHANTZ, geb. 2 februari 1874, overl. 23 september Lansing MI (VS), dr. V.

            George Schantz en Fredericka Swank.

             

            Uit dit huwelijk:

 

1.                    Dariel Vincent (zie VIII 81)

2.                     Idius Arthur, geb. 16 juni 1900 Lansing MI (VS), overl. april 1977 Deerfield Beach FL. (VS). Tr. 20 juni 1919 Ida Hook geb. ± 1902.

3.                     Dorothy, geb. ± 1901. Tr. 6 mei 1921 Robert Wilcox, geb. ± 1900, (VS).          

 

Generatie VIII

 

VIII.1   Willem Matthias Andries Pieter van DUGTEREN,

             amanuensis 1e kl ziekenh. Cools.; techn. ambt. 2e kl gem. ziekenhuizen, geb. 13 december 1885 Maastricht, overl. 6 september 1964 Alkmaar.

Tr. (1) 18 december 1907 Amsterdam Anna Maria Magdalena STERN, geb. 15 april 1884 Sloten, overl. 9 oktober 1937 Rotterdam.

Tr. (2) ald. Maria HOHAGE, geb. 29 november 1904 Amsterdam, overl. 4 februari 1993 St Annaparochie, dr. v Johan Wilhelm Hohage en Anna Maria de Milde.

 

Uit het eerste huwelijk:

 

1.         Mattheus Andries (zie IX.1).

 

VIII.7   Jan Hendrik van DUGTEREN,

             geb. 27 december 1879 Utrecht, overl. 31 december 1942 Jakarta (Ind.).

Echtgenote is Idjo Binti DJESAN, geb. Serpong, West Java, Ind., overl. Jakarta, Ind..

 

 

Uit dit huwelijk:

 

1.         Jan Hendrik, geb. 24 januari 1932 Batavia, overl. 19 april 2007 ald.(Djakarta).

2.         Marinus (zie IX.4).

3.         Ferdinand Jan (zie IX.6).

 

VIII.9   Nicolaas Andries (Klaas) van DUGTEREN,

             stoker op de grote vaart, geb. 25 december 1882 Utrecht, overl. 8 september 1968 Rotterdam.

Tr. ca. 1905.

 

Uit dit huwelijk:

 

1.                  Nicolaas (Klaas), geb. ca. 1910

2.         N.N., geb. ca. 1915 overl. v. 1940 Den Bosch.

 

VIII.10 Hendrik (Hein) van DUGTEREN,

             secretaris Centrale Bond van TransportArbeiders, penningmeester NVV, geb. 11 april 1886 Utrecht, overl. 20 augustus 1967 Amsterdam.

Tr. (1) 6 augustus 1919 Rotterdam Geertruida Fokje OOSTERLOO, geb. 3 september 1885 Almelo, overl. 20 juli 1950 ald, dr. van Jan Oosterloo en Wiedske Noukes.

Tr. (2) 5 december  1950 Amsterdam Zwaantje BEVERWIJK, dagdienstbode, geb. 26 juli 1904 Assen.

 

Uit het eerste huwelijk:

 

1.         Willem (zie IX.10).

2.         Johan (zie IX.12).

 

VIII.13 Marinus Petrus van DUGTEREN,

              incasseerder NVV, geb. 3 april 1888 Utrecht, overl. 5 januari 1966 Amsterdam.

Tr. (1) 12 april 1916 ald. Johanna Christina STAS, geb. 12 september 1896 Amsterdam, overl. 19 december 1990 Zutphen.Sch. 23 sepember 1896.

Tr. (2) 30 november 1921 Amsterdam Fernandina Elisabeth Maria Theresia de ROOY, geb. 18 april 1897 Stevensweert, overl. 19 mei 1981.

 

Uit het tweede huwelijk:

 

2.         Marcel (zie IX.15).

3.         Suze, geb. 23 september 1955 Amsterdam  Hendrikus Pieter Lambertus DÜNCKER, .geb. Amsterdam. Nakomelingen.

 

VIII.26 Mathias Jacobus Arnoldus van DUGTEREN,

             elektrotechnisch ingenieur, v.a. medio 1943 directeur elektriciteits‑ en trambedrijf Nijmegen, geb. 14 juni 1888 Rotterdam, overl. 15 maart 1964 Warmond.

Otr. 9 november 1919 Den Haag, tr. 12 mei 1920 ald. Wilhelmina Antoinetta Augusta van DUGTEREN, geb. 6 juni 1888 Amsterdam, overl. 19 april 1976 Hengelo, dr. van Gijsbetrus van Dugteren en Frederika Dorothea Stuten. .

 

Uit dit huwelijk:

 

1.         Jan Otto Wessel (zie IX.19).

 

VIII.30 Adriaan Marie van DUGTEREN,

             geb. 18 mei 1893 Rotterdam, overl. 10 september 1945 Ambarawa (Ind).

Tr. (1) ca. 1915 Charlotte Babette Marie GOEDECKEMEYER‑von MONCH, geb. 25 juli 1903 Medan (Ind.) .

Tr. (2) ca. 1926 Soerabaya (Ind.) Cornelia Geertruida HOPSTER, geb. 5 december 1906 Henaderadeel, overl. 19 december 1991 Den Haag, dr. van Cornelis Willem Hopster en Derkina Catharina Gemser.

 

Uit het eerste huwelijk:

 

1.         Benjamin Gerhard (zie IX.21).

2.         Ir. Eduard (zie IX.24).

 

Uit het tweede huwelijk:

 

3.         Cornelis Willem (zie IX.26).

4.         Ida Maria, geb. 11 januari  1929, Surabaya (Ind.).

Tr. J.Ph. ZEEVAT, chirurg, geb 21 mei 1926, overl.6 augustus 1990. Nakomelingen.

5.         Paul Adriaan (zie IX.30).

 

VIII.33 Gijsbertus van DUGTEREN,

             commies Holl. Spoor te Amsterdam, geb. 18 augustus 1883 Hoorn, overl. 28 oktober 1918 Amsterdam.Tr. 9 september 1908 Hoorn Maria Martha KAAGMAN, geb. 12 oktober 1882 Hoorn, dr. van Simon Petrus Kaagman en Maria Susanna Gagel.

 

Uit dit huwelijk:

 

1.         Johannes Michael (zie IX.32).

 

VIII.47 Marius Johan van DUGTEREN,

             leraar openbaar lyceum, Winterswijk, kunstschilder, geb. 5 maart 1889 Amsterdam, overl. 2 juli 1974 Winterswijk.

Tr. donderdag 17 juni 1915 Amsterdam Antonetta Cornelia KUMMER, geb. zondag 8 februari 1891 Amsterdam, overl. 6 april 1978 Winterswijk .

 

Uit dit huwelijk:

 

1.      Else, pianiste, pianolerares, geb. 18 mei  1918 Amersfoort, overl. 22 november 2012 Victoria, B.C. Canada. Tr. 5 december 1951 Jan Heinrich MENTING, geb. 12 september 1923 Winterswijk, overl. 6 september 2002 Victoria, B.C. Canada. Nakomelingen. 

   

2.   Trees, lerares, geb. 17 november 1923 Winterswijk.  Tr.1950 Londen U.K., Walter WOOLEY majoor. Nakomelingen.

 

VIII.51 Arnold Jacobus van DUGTEREN,

             antiquair, vertegenwoordiger, geb. 9 augustus 1892 Amsterdam, overl. 31 december 1967 Port Washington, New York, USA.

Tr. ± 1915 Johanna Dina van RIJN, geb. woensdag 19 oktober 1892 Den Haag, overl. december 1986 Rumson, New Jersey, USA, dr. van Antonie van Rijn en Jacoba van Haasteren.

 

Uit dit huwelijk:

 

1.         Ans, geb. 22 juni  1917 Alkmaar.

2.         Marie, geb. 29 februari  1921 Sydney.

3.         Arnold John (zie IX.39).

 

VIII.55 Hendrik van DUGTEREN,

             ingenieur, geb. 27 mei 1896 Amsterdam, overl. Australië.

Tr. (1) ca. 1922 ald. Agnes May (Maisie) ROTHERO, geb. 1900 Australië, overl. 22 november 1956 ald.

Tr. (2) Con N.N.

 

Uit het eerste huwelijk:

 

1.         Noel Rothero (zie IX.40).

2.         Theo (zie IX.43).

 

VIII.58 Hendrik van DUGTEREN,

             boekhouder kolenhandel, geb. 29 september 1886 Amsterdam, overl. 13 januari 1967 ald.

Tr. 17 juli 1913 ald. Fijkje BAKKER, geb. 20 juli 1890 Amsterdam, overl. 9 maart 1966, dr. van Einte Bakker en Froukje Landstra.

 

Uit dit huwelijk:

 

1.         Henri (Hans), exp. cargad.,vertegenw., proc.houd., dir. NV, koopman, geb. 15 mei 1916  Amsterdam, overl. 6 december 1981 Diemen.

Tr. (1) Maria Magdalena (Miep) KEIJZER, geb. Amsterdam.

Tr. (2) Zelamire Cornelie GUISE, geb. Semarang (Ind.).

Tr. (3) Henriëtte Marie Louise SIEBELES, geb. Amsterdam.

 

VIII.65 Pieter (Piet) RUIJSCH van DUGTEREN,

             kweker, geb. 7 december 1895 Wijchen, overl. 20 november 1944 Neuengamme (D).  

Tr. Gorssel Maria Johanna Alida (Iep) FABER, tuinarchitecte, geb. dinsdag 14 februari 1899 Deventer, overl. 7 januari 1983 Nijmegen, dr. van Elia Faber en  Theodora Johanna Fuijt.

 

Uit dit huwelijk:

 

1.         Mr. Elize Theodora, geb. Nijmegen.

Tr. Mr. Richard LAUWAARS, geb. Rotterdam. Nakomelingen.

2.         Pieter (zie IX.51).

 

VIII.78 Jan Hendrik (Bob) RUIJSCH van DUGTEREN,

             bedrijfspsycholoog, geb. 22 juni 1903 Ritthem, overl. 5 maart 1983 Arnhem.

Tr. 26 november 1931 Ede Wilhelmina Antonia WORMGOOR, onderwijzeres geb. 7 augustus  1902 Harskamp, overl. 26 april 1998 Arnhem, dr. v Hermanus Bernardus Wormgoor en Johanna Maria Aalders.

 

Uit dit huwelijk:

 

1.         Jan Hendrik (Henk) (zie IX.53).

2.         Johanna Margritha (Joke), onderwijzeres, geb. 19 augustus 1938 Amsterdam, ged. 16 oktober 1938 ald., overl. 16 november 1977 Utrecht.

 

VIII.81 Dariel Vincent van DUGTEREN, geb. 22 juni 1899 (VS), overl. 7 februari 1956

              ald.Tr. 2 februari 1920 Arevilla Maria YOUNG, geb. 17 juni (VS), overl. 17

              november 1990 (VS).

   

            Uit dit huwelijk:

 

1.                  Virginia, geb. 25 maart 1924 Lansing MI (VS), overl. 22 februari2012

Lansing MI (VS). Tr (1) 14 juni 1943 Albert BANNING,

                        navigator B17, geb. 12 juni 1924 (VS), overl. 27 december 1944 UK, tr. (2) 24

                        mei 1946

                        Edward Robert RYAN, geb. 28 oktober 1922 MI (VS), overl. 13 juli 1989

                        Lansing MI (VS).    

                        Nakomelingen.

2.                  Robert Dariel  (zie IX.25)

 

VIII.82 Carel Jacob Lodewijk RUIJSCH van DUGTEREN,

             ("kapitein Ross"), boer in Noord Transvaal, adjudant van Prins Bernhard, geb. 2 augustus 1910 Amsterdam.

Tr. 7 maart  1937 Warm Bath S.A. Victorine Hermance PLOEM.

 

Uit dit huwelijk:

 

1.         Calien.

2.         Tiske.

 

VIII.83 Johannes van DUGTEREN, bedrijfsleider, geb. 2 maart 1911 Amsterdam, overl. 31

              mei Breukelen. Tr. 21 augustus 1941 Renkum Wilhelmina Mechtelina SNELLEN,

              geb. 12 juli 1915 Renkum.

              

             Uit dit huwelijk:

 

1.       Johannes van DUGTEREN, (zie IX.54)

2.       Janna Everdina van DUGTEREN, geb. 6 mei 1945 Barneveld, gehuwd met Cornelis Johannes NIBBELINK. (nakomelingen).

3.       Antoon van DUGTEREN, geb. 14 november 1946 Renkum.      

      

VIII.84 Anton Cornelis (Ton) RUIJSCH van DUGTEREN,

             Directeur Port Elisabeth, Zuid Afrika, doctor chemie, geb. 3 december 1912 Heusden, overl. Zuid Afrika.

Echtgenote is N.N.

 

Uit dit huwelijk:

 

1.          Louise          

2.          George Pieter Abraham

 

Generatie IX

 

IX.1     Mattheus Andries van DUGTEREN,

             tekenaar, geb. 14 april  1908 Amsterdam, overl. 23 november 1983 Den Haag.

Tr. 12 september  1934 Rotterdam Engelina Bertina van der LUUR, geb. 11 juli 1910 Rotterdam.

 

Uit dit huwelijk:

 

1.         Ina Maria Wilhelmina, onderwijzeres, geb. 29 juli  1941 Den Haag, overl. 1 april 1993 ald.

Tr. Leendert KRUL, geb. Den Haag.

2.         Frank, geb. 15 juni 1946 Voorburg, overl. 5 april 1963 Den Haag.

 

IX.4     Marinus van DUGTEREN,

             Tr. Catrina de PIëRRI,

 

             Uit dit huwelijk:

 

1.         Dennis Eduard, geb. Amsterdam.

2.         Grace Claudia, geb. Amsterdam. 

 

IX.6     Ferdinand Jan van DUGTEREN,

             Tr. Essy DJUNAESIH.

 

Uit dit huwelijk:

 

1.         Eduard, drs. ing. informatica software, geb. Amsterdam, sw. drs. Tanja Roodenburg. 

2.         Patrick, geb. Amsterdam.

 

IX.10   Willem van DUGTEREN,

             bureelambtenaar, tekenaar GW, geb. 17 april  1920 Rotterdam, overl. 22 februari 1988 Amsterdam.

Tr. Helena Aleida Hendrika CRAP HELLINGMAN.

 

Uit dit huwelijk:

 

1.         Rudolf Hendrik, geb. Amsterdam.

Tr. Loes MONNIK.

2.         Robert Victor, geb. Amsterdam.

 

IX.12   Johan van DUGTEREN,

             chef techn. dienst grote vaart, werktuigkundige, geb. 8 januari 1924 Rotterdam, overl.  4 november 1989 St Michielsgestel.

Tr. 30 augustus 1948 , Amsterdam ,Wilhelmina BAARTSCHEER, geb. 28 december 1924 Amsterdam, overl. 6 augustus 1991 Zuilichem.

 

Uit dit huwelijk:

 

1.         Ank.

Tr. Dragan BENKO.

2.         Marjan.

Tr. F. VERSTEEGE.

3.         Hans.

 

IX.15   Marcel van DUGTEREN,  geb. 13 oktober 1922, overl. 15 januari 2013. Tr. 19 september 1950 Francesca  BURGSTEDE, geb. 17december 1930 Haarlem.

 

Uit dit huwelijk:

 

1.        Carolina (Carla), geb. 1951 Amsterdam gehuwd/gesch. 1975/1981 Anton ROOT.  

                    Nakomelingen.

2.        Alfred,  geb. 1954 Amsterdam, tr. 1978 Wilhelmina Maria Hermana

  AALBREGT. geb. Beverwijk. Uit dit huwelijk: Chantal, geb. 1982; Patricia,  

  geb. 1982; Robert-Jan, geb. 1986. 

            3.     Franciska, geb/overl. Amsterdam 1956.

4.      Yvonne geb. 1958 Amsterdam.

5.      Marcel Herbert. geb. 1963 Amsterdam tr. 1997 Elles BREEBAART.

 

IX.19   Jan Otto Wessel van DUGTEREN,

             geb. 6 juni  1922 Nieuw Lekkerland, overl. 30 juli 1996 Hengelo.

Tr.  12 mei  1950 te Warmond Willy TUINMAN geb. 9 oktober 1926 Venlo, overl. 23 december 2003 Hengelo.

 

Uit dit huwelijk:

           

1.                   Willy

2.                   Beatrix Dorothea Alidine, een nakomeling, nl. Daan Jan van DUGTEREN.  

3.                   Ingrid Karen, tr. Ronald Jock McKINSTRY. Nakomelingen.   

4.                   Sylvia Ann

5.                   Monique Jolanda Astrid

 

IX.21   Benjamin Gerhard van DUGTEREN,

             theeplanter, opzichter rubberplantage, geb. 18 september  1919 Surabaya (Ind.), overl. 1987   Australië.

Tr. (1) Zus NN,

Tr. (2)  Joyce NN.

 

Uit het eerste huwelijk:

 

1.         Hugh(?) T.,

2.         Peter Benjamin,

Tr. Mary Lou d' ASTOLI.

 

IX.24   Ir. Eduard van DUGTEREN,    

             waterbouwkundig ingenieur, geb. 27 november 1921 Surabaya (Ind.), overl. 13 maart 2013 Rotterdam.  

Tr. 11 mei 1949 Palembang Anna Agnes Maria HESS, geb. 21 september 1923 Rotterdam.

 

Uit dit huwelijk:

 

1.         Dr. Annelies Margaret, arts, geb. 1951 Lirik (Ind.), tr. N.N. de BEER. Nakomelingen.

2.         Eduard Martien Adriaan, geb. 1954  Saskatoon, Canada, tr. Gladys WAGENSOLD. Uit dit huwelijk: Mac, geb. 2000 Heerlen; Chiara, geb. 2004 Heerlen. 

3.         Ir. Piet Hein Y., landbouwkundige, geb. 1957 Vancouver, Canada. Tr. Uit dit huwelijk: Kari Maria, geb. 190 Veurne België. 

 

IX.25   Robert Daniel van DUGTEREN, geb. 2 juli 1926 MI (VS), overl. 7 februari 1983

                        Holt, MI (VS). Tr. (1) 7 maart 1947 Norma Jean SWINFORD geb. 20 juli

                        1928 MI (VS),  overl. 7 februari 1983 Holt. MI (VS), tr. (2) 7 september 1985

                        Myrtle OSTRANDER, geb. 25 juni 1930 (VS).

 

            Uit dit huwelijk:

           

1.      Steven Glen van DUGTEREN, geb. 20 september 1950 Lansing, MI, (VS),

                  tr. 20 juli 1969 Mary Catherine PALMITER, geb. 3 september 1950.

                  Nakomelingen.

            2 .     Bari Ellen van DUGTEREN, geb. 31 maart (VS).

 

IX.26   Cornelis Willem van DUGTEREN,

             Tr. Leonie Nelly van ROSEVELT, geb. 20 december 1931 Den Helder, overl. 20 maart 1998 Maassluis.

 

Uit dit huwelijk:

 

1.         Frank Arjen.

2.         Celieke.

 

IX.30   Paul Adriaan van DUGTEREN, geb. 19 april 1930 Surabaja, overl. 8 oktober 2013 Christchurch Nieuw Zeeland.

             Tr. 1954 Sydney Australië Patricia NGAIO MARSH, geb. 1939 Sydney Australië.

 

Uit dit huwelijk:

 

1.         Ross van DUGTEREN, geb. 1958 Sydney, tr. Dot FITZGIBBON, geb. 1960 Nieuw Zeeland. Uit dit huwelijk : David, geb. 1987 ; Teresa, geb. 1988; Nicole, geb. 1991.

2.         Greg van DUGTEREN, geb. 1959 Nieuw Zeeland, tr. Uit dit huwelijk : Ashley, geb. Maart 1992.

3              Graig van DUGTEREN, geb. 1961 Nieuw Zeeland, tr. Uit dit huwelijk: Elliot, geb.  

      1989.

 

IX.32   Johannes Michael van DUGTEREN,

             Tr. Rinske Anna RODENHUIS.

 

Uit dit huwelijk:

 

1.         Maria Martha Fokje, telefoniste, geb. 18 augustus  1936 Beverwijk, overl. 8 december 1983 Alkmaar.

Tr. Dirk Jan HOMMES.

 

IX.39   Arnold John van DUGTEREN,

             geb. 23 januari  1925 Sydney Australië.

 

Kind:

 

1.         Arnold John.

 

IX.40   Noel Rothero van DUGTEREN,

             arts, geb. 23 december  1923 Sydney, Australië.

Tr. (1) 1948 Australia Elizabeth Mary PIKE, geb. Australië, overl. ald.

Tr. (2) Mary Helen COXON.

 

Uit het eerste huwelijk:

 

1.         Elizebeth Jane,

Tr. Michael David CHAPMAN.

2.         Sally,

Tr. Michael SCHONFELD.

3.         Hugh Philip,

Tr. (1) Michelle WAINWRIGHT.

Tr. (2) Yvette STEINHAUSER.

4.                  4.                   Derek Paul,

             Tr. Saskia VRENEGORE.

 

IX.43   Theo Van DUGTEREN, ingenieur, geb. Sydney, Australië.

             Tr. Dinah Mary LICHFIELD.

 

Uit dit huwelijk:

 

1.         Anna.

2.         Claire.

3.         Oscar.

 

IX.51   Pieter RUIJSCH van DUGTEREN,

             copywriter, tekstschrijver, geb. 28 november  1936 Nijmegen.

Tr. Roermond Therese Bernardina Carola (Trees) HEIJNEN, geb. 30 juni 1945 Nijmegen.

 

Uit dit huwelijk:

 

1.         Carola Elice, politiebeambte, geb. Westerbroek (Gr.). 22 december 1966, sw. René TIKTAK, geb. Uithuizen. Nakomelingen.

            2.         Pieter, geb. Annen (Dr) 25 mei 1969, tr. Trong Quoc (Job) LEE, geb. Utrecht  

                        15 januari 1981.

 

IX.53   Jan Hendrik (Henk) RUIJSCH van DUGTEREN,

             Statisticus, na 1994 musicus, geb. 21 januari 1936 Amsterdam, ged. 22 maart 1936 ald.

Tr. (1) Grietje VERMEULEN, geb. 7 juli 1935 Woudenberg.

Tr. (2)  Hadewych LAUGS, geb. 15 juni 1946.

Rel. (3) Mies OTTO, geb. 24-2-1938 Den Haag.

 

Uit het eerste huwelijk:

 

1.         Carola Wilhelmina, geb. Amsterdam.

2.         Jan Hendrik (Joost), geb. Amby.

 

Uit het tweede huwelijk:

 

3.                   Roeland Lucas, geb. Maastricht.      

4.                   Veerle Céline, geb. Maastricht

 

 

IX.54 Johannes  (Hans) van DUGTEREN, winkelier, recreatieondernemer, gehuwd met

          Maria Geertruida BRUNS.

 

          Uit dit huwelijk:

 

1.                       Sebastiaan, geb. Oosterbeek.

2.                       Saskia, geb. Oosterbeek.

          3.            Vincent, geb. Arnhem.